Om gården

Nybondas Gård


page2_img1

Teiras Hereford kommer från Nybondas gård i Hopom by, Liljendal. Cirka 6km från CafeLilja cafét.

Gården är en gammal släktgård från 1782. Familjen idkar jordbruk i trettonde generationen. På gården har alltid funnits djur. Hästar, kor, grisar och nu köttboskap.

Hereford djuren kom till gården år 2007 och sedan dess har flocken ökat.

Djuren äter förtorkat ensilage, hö och mjöl. Kalvarna får dia på sin mor tills dom är ca 6-7 månader därefter skiljer man åt dem för att den nya kalven i magen får tillräkligt med näring.